HTML entitet liste og oversikt

Nr du lager websider kan nettleseren tolke uvanlige bokstaver og tegn forskjellig fra det du har skrevet. Dette avhenger av hvordan nettleseren til den som surfer p nettstedet ditt leser sprket. I tilleg kommer det an p i hvilket format sprket er lagret i, som for eksempel UTF-8, ANSI, UCS-2 ISO osv. For garantere at nettleseren til hvilken som helst person viser akurat det du vil kan den skal vise kan du skrive teksten i HTML sprk. Da kan det ikke tolkes feil fordi HTML er et felles sprk som alle nettlesere skjnner.

Hvordan bruke den?

Finn bokstaven eller symbolet du leter etter i listen under. Kopier entitetsnummeret og erstatt det med den bokstaven/symbolet du har problemer med.

Per nsker seg nye ski til Jul blir da Per "ENTITETSNUMMERET FOR "nsker seg nye ski til jul i html/php dokumentet. Uten dobbeltfnudd selvflgelig. 'en vil se normal ut p websiden.

ASCII entiteter med entitetsnavn

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
" quotation mark " "
' apostrophe  ' (virker ikke i IE) '
& ampersand & &
< less-than &lt; &#60;
> greater-than &gt; &#62;

ISO 8859-1 Symbol entiteter

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
  non-breaking space &nbsp; &#160;
en dash &ndash; &#8211;
em dash &mdash; &#8212;
left single quotation mark &lsquo; &#8216;
right single quotation mark &rsquo; &#8217;
single low-9 quotation mark &sbquo; &#8218;
left double quotation mark &ldquo; &#8220;
right double quotation mark &rdquo; &#8221;
double low-9 quotation mark &bdquo; &#8222;
dagger &dagger; &#8224;
double dagger &Dagger; &#8225;
horizontal ellipsis &hellip; &#8230;
inverted exclamation mark &iexcl; &#161;
currency &curren; &#164;
cent &cent; &#162;
pound &pound; &#163;
yen &yen; &#165;
broken vertical bar &brvbar; &#166;
section &sect; &#167;
spacing diaeresis &uml; &#168;
copyright &copy; &#169;
feminine ordinal indicator &ordf; &#170;
angle quotation mark (left) &laquo; &#171;
negation &not; &#172;
­ soft hyphen &shy; &#173;
registered trademark &reg; &#174;
trademark &trade; &#8482;
spacing macron &macr; &#175;
degree &deg; &#176;
plus-or-minus  &plusmn; &#177;
superscript 2 &sup2; &#178;
superscript 3 &sup3; &#179;
spacing acute &acute; &#180;
micro &micro; &#181;
paragraph &para; &#182;
middle dot &middot; &#183;
spacing cedilla &cedil; &#184;
superscript 1 &sup1; &#185;
masculine ordinal indicator &ordm; &#186;
angle quotation mark (right) &raquo; &#187;
fraction 1/4 &frac14; &#188;
fraction 1/2 &frac12; &#189;
fraction 3/4 &frac34; &#190;
inverted question mark &iquest; &#191;
multiplication &times; &#215;
division &divide; &#247;

ISO 8859-1 karakterentiteter

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
capital a, grave accent &Agrave; &#192;
capital a, acute accent &Aacute; &#193;
capital a, circumflex accent &Acirc; &#194;
capital a, tilde &Atilde; &#195;
capital a, umlaut mark &Auml; &#196;
capital a, ring &Aring; &#197;
capital ae &AElig; &#198;
capital c, cedilla &Ccedil; &#199;
capital e, grave accent &Egrave; &#200;
capital e, acute accent &Eacute; &#201;
capital e, circumflex accent &Ecirc; &#202;
capital e, umlaut mark &Euml; &#203;
capital i, grave accent &Igrave; &#204;
capital i, acute accent &Iacute; &#205;
capital i, circumflex accent &Icirc; &#206;
capital i, umlaut mark &Iuml; &#207;
capital eth, Icelandic &ETH; &#208;
capital n, tilde &Ntilde; &#209;
capital o, grave accent &Ograve; &#210;
capital o, acute accent &Oacute; &#211;
capital o, circumflex accent &Ocirc; &#212;
capital o, tilde &Otilde; &#213;
capital o, umlaut mark &Ouml; &#214;
capital o, slash &Oslash; &#216;
capital u, grave accent &Ugrave; &#217;
capital u, acute accent &Uacute; &#218;
capital u, circumflex accent &Ucirc; &#219;
capital u, umlaut mark &Uuml; &#220;
capital y, acute accent &Yacute; &#221;
capital THORN, Icelandic &THORN; &#222;
small sharp s, German &szlig; &#223;
small a, grave accent &agrave; &#224;
small a, acute accent &aacute; &#225;
small a, circumflex accent &acirc; &#226;
small a, tilde &atilde; &#227;
small a, umlaut mark &auml; &#228;
small a, ring &aring; &#229;
small ae &aelig; &#230;
small c, cedilla &ccedil; &#231;
small e, grave accent &egrave; &#232;
small e, acute accent &eacute; &#233;
small e, circumflex accent &ecirc; &#234;
small e, umlaut mark &euml; &#235;
small i, grave accent &igrave; &#236;
small i, acute accent &iacute; &#237;
small i, circumflex accent &icirc; &#238;
small i, umlaut mark &iuml; &#239;
small eth, Icelandic &eth; &#240;
small n, tilde &ntilde; &#241;
small o, grave accent &ograve; &#242;
small o, acute accent &oacute; &#243;
small o, circumflex accent &ocirc; &#244;
small o, tilde &otilde; &#245;
small o, umlaut mark &ouml; &#246;
small o, slash &oslash; &#248;
small u, grave accent &ugrave; &#249;
small u, acute accent &uacute; &#250;
small u, circumflex accent &ucirc; &#251;
small u, umlaut mark &uuml; &#252;
small y, acute accent &yacute; &#253;
small thorn, Icelandic &thorn; &#254;
small y, umlaut mark &yuml; &#255;

Noen andre entiteter stttet av HTML

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
capital ligature OE &OElig; &#338;
small ligature oe &oelig; &#339;
capital S with caron &Scaron; &#352;
small S with caron &scaron; &#353;
capital Y with diaeres &Yuml; &#376;
modifier letter circumflex accent &circ; &#710;
small tilde &tilde; &#732;
en space &ensp; &#8194;
em space &emsp; &#8195;
thin space &thinsp; &#8201;
zero width non-joiner &zwnj; &#8204;
zero width joiner &zwj; &#8205;
left-to-right mark &lrm; &#8206;
right-to-left mark &rlm; &#8207;
per mille  &permil; &#8240;
single left-pointing angle quotation &lsaquo; &#8249;
single right-pointing angle quotation &rsaquo; &#8250;
euro &euro; &#8364;

Hva synes du om dette verktyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktyet p en saklig mte. Ja takk til bde ris og ros. P denne mten kan vi forbedre verktyene vre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne p Facebook dersom vi lste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com