Griselatinoversetter

griselatin

Griselatin (Pig Latin) er et engelsk språkspill som går ut på å endre språket. For å forme griselatin av et engelsk ord blir første konsonant (eller konsonant kluster) flyttet til slutten av ordet og “ay” blir tilføyd. For eksempel blir “pig” (på Norsk Gris) “igpay”. “Computer” blir “omputercay og “trauancy blir “uancytray”. Målet er å skjule betydningen av ordene for andre som ikke er kjent med reglene. Referansen til latin er en bevisst misvisende benevnelse da det det rett og slett er en form for sjargong som brukes av engelskmenn som et merkelig og fremmedlknende språk.

12. november 2012

Posted In: Tekst

Stikkord: , ,

Leave a Comment

Røverspråkoversetter

VoVedod hohjojelolpop avov vovåror nonye RoRøvoverorsospoproråkok kokononvoverortoteroreror kokanon dodu enonkokeloltot ogog rorasoskoktot ovoverorsosetottote vovanonloligog sospoproråkok totilol RoRøvoverorsospoproråkok. LoLesos ogogsoså momeror omom hohvovorordodanon rorøvoverorsospoproråkoketot eror bobygogdod opoppop. HoHvova vovenontoteror dodu popå? LoLæror dodegog RoRøvoverorsospoproråkoketot i dodagog! 🙂

Røverspråk

8. november 2012

Posted In: Språk, Tekst

Stikkord: , ,

Leave a Comment

Din vekt på andre planeter

Kalkuler.com har fått sin første astronomikalkulator! Med denne kalkulatoren kan du finne ut hvor mye du veier på de forskjellige planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn og Uranus i tillegg til Pluto, Månen og Sola.

Saturn

1. november 2012

Posted In: Ukategorisert

Leave a Comment