Temperatur-konverterer

Av og til kan det være greit å konvertere temperatur fra en måleenhet til en annen. I Norge og Europa bruker vi i hovedsak Celsius, men dersom vi snakker med våre venner på andre siden av atlanterhavet oppdager vi fort at vi ikke bare snakker forskjellig språk, men også bruker forskjellige måleenheter. Med denne kalkulatoren kan du konvertere mellom Fahrenheit, Celsius og Kelvin, selv om du sjeldent får bruk for den sistnevnte.

Hvordan bruke den?

For å bruker konvertereren skriver du inn grader ved siden av ønsket enhet og trykker konverter.

Liknende kalkulatorer

Temperaturkonverterer

Enhetsinformasjon

  1. Fahrenheit (°F) er mest utbrett i USA, men brukes også noe i England.
  2. Celsius (°C) er en måleenhet for temperatur funnet opp av den svenske forskeren Anders Celsiuser i 1747. Skalaen ble fastsatt etter smeltepunktet og kokepunktet til vann under normalt trykk ved havflaten. Vann fryser ved 0 °C og koker ved 100 °C.
  3. Kelvin (K) er SI-enheten. Kelvin-skalaen har samme avstand mellom gradene som Celsius-skalaen, men har null ved det absolutte nullpunkt. Temperatur i Kelvin kalles også absolutt temperatur. De termodynamiske tilstandslikningene bruker absolutt temperatur.

Temperatur-omregnings-formler

Omregning fra til Formel
celsius fahrenheit °F = (°C × 9/5) + 32
fahrenheit celsius °C = (°F - 32) × 5/9
celsius kelvin K = °C + 273,15
kelvin celsius °C = K - 273,15
fahrenheit kelvin K = (°F + 460) × 5/9
kelvin fahrenheit °F = (K × 9/5) - 460

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Liknende kalkulatorer

Vekt

Konverter vekt - Til og fra gram, kilo, tonn, pund og unse

Lengde

Konverter lengde - Til og fra centimeter, meter, kilometer, inch, foot, yard, mile.

Volum

Konverter mellom 23 forskjellige volumenheter. Blant annet kubikkmeter, kubikkfot og Liter.

Temperatur

Konverter mellom temperaturmåleenhetene Celsius, Fahrenheit og Kelvin.

Fart

Konverter mellom de mest brukte fartsenhetene.

Tid

Konverter tid, til og fra sekunder, minutter, dager, uker, måneder, år og århundre.

Bytes

Konverter til og fra datalagringsenhetene Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte osv.

Trykk/Stress

Konverterer for trykk og stress.

Trykk i vann

Kalkulator som gir deg trykket på en gitt dybde i havet.