Det periodiske system

Denne tabellen gir det et overblikk over periodesystemet. I tillegg til navnene på de forskjellige grunnstoffene kan du se dets nummer, smeltepunkt, frysepunkt og vekt.

Hvordan bruke den?

For å bruke tabellen klikker du på det grunnstoffet du vil vite mer om. Informasjonen oppdateres automatisk i rutene under tabellen.

Periodiske elementer

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr


En fast substans som er en god leder av varme og elektrisitet. Kan formes til mange former.
"Mellomelementer" - Leder varme og elektrisitet bedre enn ikke-metaller, men ikke så godt som metaller. Lettere å forme enn ikke-metaller, men ikke så lett som metaller. Fast ved romtemperatur.
En dårlig leder av varme og elektrisitet. Ikke lett formet til figurer.

Introduksjon til Periodetabellen

Den periodiske tabellen er en tabellarisk visning av de kjemiske elementene, organisert på grunnlag av deres atom tall, elektron konfigurasjoner, og tilbakevendende kjemiske egenskaper. Elementer er presentert i rekkefølge av økende atomnummer (antall protoner). Standard form av tabell omfatter en 18 x 7 ruter eller hoveddelen av elementer, plassert over en mindre dobbelt rekke av elementer. Tabellen kan også være delt inn i fire rektangulære blokker: s-blokk til venstre, p-blokken til høyre, d-blokk i midten, og f-blokk i mellom. Radene av tabellen blir kalt perioder; kolonnene i s-, d-, og p- kalles grupper, med noen av disse har navn som halogener eller edelgasser. Siden den periodisk tabell per definisjon inkorporerer tilbakevendende trender, kan enhver slik tabell benyttes til å utlede relasjoner mellom egenskapene av elementene og forutsi egenskapene av nye, ennå ikke er oppdaget eller syntetiserte elementer. Som et resultat gir periodetabellen, enten i standardform eller en annen varian, et nyttig rammeverk for å analysere kjemiske oppførsel og slike tabeller er mye brukt i kjemi og andre vitenskaper.

(Teksten fotsetter under bildet)

Gull som grunnstoff

Selv forløpere finnes, blir Dmitri Mendelejev vanligvis kreditert med publikasjonen allerede i 1869, som den første allment anerkjent periodiske tabellen. Han utviklet sin tabell for å illustrere periodiske trender i egenskapene til de daværende kjente elementene. Mendelejev også spådd noen egenskaper ved daværende ukjente elementer som vil bli forventet å fylle hullene i denne tabellen. De fleste av hans spådommer ble bevist riktig når elementene i spørsmålet senere ble oppdaget. Mendelejev's periodiske tabelle har siden blitt utvidet og raffinert med oppdagelsen eller syntese av ytterligere nye elementer og utvikling av nye teoretiske modeller for å forklare kjemisk atferd.

Alle elementer fra atom tallene 1 (hydrogen) til 118 (ununoctium) har blitt oppdaget eller syntetisert. Elementene 1-98 (californium) er blitt funnet å eksistere naturlig, selv om noen [n 1] bare finnes i spormengder og ble opprinnelig oppdaget av syntese i laboratorier. Elementene etter 98 har bare blitt syntetisert i laboratorier. Produksjon av elementer utover ununoctium blir forfulgt, med spørsmålet om hvordan det periodiske system må endres for å imøtekomme slike tilsetninger blir er en pågående debatt. Tallrike syntetiske radionuklider av naturlig forekommende elementer er også blitt produsert i laboratorier.

Alfabetisk liste med lenke til Wikipedia

Listen under er av grunnstoffene i periodesystemet og inneholder en lenke til Wikipedia hvor du kan lese mer om hvert enkelt grunnstoff.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com