Kalkuler, konverter og generer

Kalkuler.com er en norsk nettside som har den hensikt å gjøre din hverdag enklere. Finn verktøyet som kan løse din problemstilling i oversikten under.

Vekt

Konverter vekt - Til og fra gram, kilo, tonn, pund og unse

Lengde

Konverter lengde - Til og fra centimeter, meter, kilometer, inch, foot, yard, mile.

Volum

Konverter mellom 23 forskjellige volumenheter. Blant annet kubikkmeter, kubikkfot og Liter.

Temperatur

Konverter mellom temperaturmåleenhetene Celsius, Fahrenheit og Kelvin.

Fart

Konverter mellom de mest brukte fartsenhetene.

Tid

Konverter tid, til og fra sekunder, minutter, dager, uker, måneder, år og århundre.

Bytes

Konverter til og fra datalagringsenhetene Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte osv.

Trykk/Stress

Konverterer for trykk og stress.

Trykk i vann

Kalkulator som gir deg trykket på en gitt dybde i havet.

Overkurs og underkurs

Denne kalkulatoren hjelper deg å regne ut overkurs og underkurs.

Enkel Lånekalkulator

Kalkulatoren som hjelper deg å planlegge din neste lånesøknad.

Boliglånkalkulator

Lånekalkulator som gir deg en detaljert nedbetalingsoversikt for ditt boliglån.

Drivstoffkalkulator

Kalkulator som hjelper deg å beregne kostnadene for din biltur.

Kvadratroten

Finn kvadratroten av ønsket tall.

Andregradslikning

Kalkulator som hjelper deg å regne ut andregradslikningen.

Sirkelkalkulator

Kalkulator som lar deg regne ut radius, omkrets, diameter eller areal av en sirkel.

Trekantkalkulator

Hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene av en trekant.

Forhold/ratio

Enkel kalkulator som beregner forholdet mellom to angitte tall.

Størrelsesforhold

Finne dimensjonene til ønsket størrelse av for eksempel et bilde.

Lille gangetabellen

Gir deg oversikten over alle multiplikasjoner mellom 0 og 10.

Store gangetabellen

Gir deg oversikten over alle multiplikasjoner mellom 0 og 20.

Rektangelkalkulator

Regner ut bredde, lengde, areal, omkrets og diagonalen av et rektangel

Prosentøkning

Kalkulator som lar deg regnet ut prosent økning mellom to tall.

Prosentnedgang

Kalkulator som lar deg regne ut prosent nedgang mellom to tall.

Prosentkalkulator

Prosentkalkulator som hjelper deg i en rekke forskjellige senarioer.

Merverdigavgift/mva

Hjelper deg å regnet ut mva-beløp, mva-prosent og pris med eller uten mva.

Tall til ord

Kalkuler tid mellom to gitte datoer.

Romertallkalkulator

Konverter små og store tall til Romertall

Årstall-til-Romertall-konverterer

Konverter årstall til Romertall.

Er det et primtall?

Verktøy som identifiserer primtall.

Heksidesimalkonverterer

Lar deg konvertere heksadesimal til desimal og vice versa.

Oktalkonverterer

Lar deg konvertere oktal til desimal og vice versa.

Telefonnummer

Verktøy som regner ut mulige kombinasjoner av ditt telefonnummer i bokstaver.

Landskoder

Oversikt over lands- og retningsnummer.

Alderkalkulator

Finn ut hvor mange dager, timer, minutter og sekunder du har levd.

Dager imellom datoer

Kalkuler tid mellom to gitte datoer.

Legg dager til dato

Finn dato ved å legge til et antall dager til en dato.

Verdensklokke

Oversikt over de viktigste tidene i forskjellige storbyer.

Stoppeklokke

Ta tiden med denne nyttige stoppeklokken.

Hundeår

Kalkulator som lar deg regne ut hvor gammel din hund er.

Katteår

Kalkulator som finner alderen på din katt.

Pensjonsalder

Finn ut datoen du går av med pensjon.

Dyreårkalkulator

Kalkulator som lar deg regnet ut alderen på et dyr i forhold til et annet.

BodyMassIndex

Beregn din Bodymassindex ved hjelp av høyde og vekt.

Idealvektkalkulator

Denne kalkulatoren lar deg finne din idealvekt.

Energiteller

Kalkulator som regner ut hvor mange kalorier du trenger for å opprettholde din idealvekt.

Fettforbrenning

Kalkulator som finner din ideelle fettforbrenningspuls.

Idealpulskalkulator

Kalkulator som finner dine ideelle pulssoner.

Treningskalkulator

Kalkulator som angir ditt forbruk av kalorier på en gitt tid og aktivitet.

HTML fargevelger

Verktøy som lar deg finne den beste kombinasjonen av farger.

HTML fargekart

Tabell med HEX fargekoder og fargen selvfølgelig.

HTML fargenavn

Oversikt over HTML fargenavn.

HTML tekst-generator

Skriv som i word og konverter til HTML-kode.

HTML table-generator

Verktøy som genererer HTML tabeller basert på ønsket antall rader og kolonner.

Entitetkonverterer

Verktøy som konverterer rare bokstaver utenom a til z.

Full entitet konverterer

Verktøy som konverterer absolutt alle tegn til HTML.

Entitetsliste

Liste over tegn, entitetsnavn, entitetsnummer og beskrivelse.

Fjern HTML koden

Verktøy som vasker en tekst for HTML-koding.

Filrettighetkalkulator

Verktøy som finner ønskede rettigheter for dine FTP filer.

STORE til små bokstaver

Verktøy som konverterer STORE til små bokstaver.

Ordne blokkbokstaver

Verktøy som ordner TeXT sOM eR UTe Av kONTRoLl.

Sorter ord alfabetisk

Verktøy som lar deg sortere ord alfabetisk.

Bokstavteller

Verktøy teller antall bokstaver i en tekst.

Ordteller

Verktøy som teller antall ord i en tekst.

Maks lengde på setninger

Verktøy som viser deg maks antall tegn du kan ha i en melding (f.eks. Twitter).

Lorem Ipsum genererer

Verktøy sVerktøy som genererer en tekst som skal illustrere en reel tekst.

Røverspråket

Verktøy som konverterer vanlig tekst til røverspråk!

Griselatin

Verktøy som konverterer vanlig tekst til griselatin.

Morsekode

Verktøy som konverterer vanlig tekst til morsekode.

Fjern linjeskift

Dette verktøyet lar deg fjerne linjeskift og avsnitt fra en gitt tekst.

Ordhyppighetteller

Dette verktøyet lar telle hvor mange ganger ordene i en tekst er brukt.

QR-kode generator

Bruk dette verktøyet for å lage din egen QR-kode.

Fra Pantone til HEX

Tabelloversikt som lar deg konvertere fra Pantone til HEX og vica versa.

Fra Pantone til NCS

Oversikt som lar deg konvertere fra Pantone til NCS.

Fra CMYK/HEX til RGB

Verktøy som lar deg konvertere fra CMYK og HEX til RGB.

Fra CMYK til Pantone

Fargekart som lar deg se tilnærmet PMS fargegjengivning.

PMS-fargekart

Diagram som viser deg hvilken farge PMS-verdien har.

Fra RGB til CMYK til HEX til PMS

Verktøy som lar deg konvertere mellom RGB, CMYK og HEX til PMS.

Finn fargen på bildet

Dette nyttige verktøyet lar deg laste opp et bilde og finne fargen i PMS, RGB eller HEX.

Hvilken farge er HEX koden?

Verktøy som lar deg skrive inn en HEX kode og se fargen fargen illustrert.

Fra RGB til Pantone

Tabelloversikt som lar deg konvertere fra Pantone (PMS) til RGB eller motsatt.

Fra NCS til RGB konverterer

Verktøy som lar deg konvertere fra NCS til RGB og HEX.

Din vekt på andre planeter

Finn ut hva du veier på andre planeter i solsystemet.

Det Periodiske System

Oversikt og informasjon om Det Periodiske System.

Desibelkalkulator

Kalkulator som regner ut total desibel fra flere enheter.

Lydhastighetskalkulator

Kalkulator som lar deg regne ut hastigheten til lyd i forskjellige temperaturer.

Lynavstandkalkulator

Kalkulator som lar deg regne ut avstanden til lynet.

TV-skjerm-konverterer

Konverterer TV-størrelsen fra tommer til cm.

TV-skjerm-avstand

Finn minimal, maksimal eller ideell tv-skjerm-avstand

Vindavkjølingskalkulator

Kalkulator som regner ut temperaturen du føler når det blåser.

Vindhastighetskonverterer

Kalkulator som lar deg konvertere vindhastigheter.

Dartkalkulator

Kalkulator som hjelper deg å legge sammen dartsummene.

Metronom og taktmåler

Metronom som lar deg holde den riktige takten.

Terningkaster

Dette verktøyet kaster terningene for deg dersom du ikke har de tilgjenelig.

Bondesjakk

Enkelt bondesjakk spill og hvordan bli uovervinnelig!

Lottotall

Verktøy som lar deg generere en tilfeldig lottotallrekke.

Slagskipspillet

Morsomt marinespill dersom du ikke har annet å gjøre.

Sjakk

Online sjakkspill som lar deg spille mot datamaskinen eller din motstander.

Sjakkregler

Oversikt over sjakkspillets regler med bilder og forklaringer.