Verdensklokke

Med denne verdensklokken kan du finne ut eksakt tid på de viktigste stedene i verden.

Hvordan bruke den?

For å finne ønsket by kan du søke den frem ved å trykke "ctrl+f". Tiden ser du i høyre kolonne.

Verdensklokke
GTMStedTid
0GTM (Greenwich Mean Time)
-8Vancouver
-8San Francisco
-8Seattle
-8Los Angeles
-7Denver
-6Mexico City
-6Houston
-6Minneapolis
-6New Orleans
-6Chicago
-6Montgomery
-5Indianapolis
-5Atlanta
-5Detroit
-5Miami
-5Washington DC
-5Philadelphia
-5New York
-5Montreal
-5Boston
-3Buenos Aires
-3Sao Paulo
-3Rio De Janeiro
0Lisboa
0Dublin
0London
+1Madrid
+1Barcelona
+1Paris
+1Brussel
+1Amsterdam
+1Frankfurt
+1Roma
+1Berlin
+1Praha
+1Wien
+1Stockholm
+1Oslo
+2Aten
+2Helsinki
+2Minsk
+2Istanbul
+2Cairo
+2Jerusalem
+2Beirut
+3Moskva
+3Bagdad
+4Dubai
+7Bangkok
+7Jakarta
+8Hong Kong
+8Beijing
+8Shanghai
+9Seoul
+9Tokyo
+10Melbourne
+10Sydney
+10Brisbane
+10Vladivostok
+12Kamchatka

* DST = Daylight saving time (Sommertid)

Hva er sommertid?

Med sommertid menes den perioden av året hvor klokkene stilles 60 minutter (en time) frem i forhold til resten av året. I Norge fastsettes sommertid som normal tid i tidsrommet mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober.

Stille klokka fram eller tilbake?

Vi stiller klokka 1 time fram om våren, og 1 time tilbake om høsten.

En vanlig huskeregel er at «klokka stilles mot sommeren»: Om våren har man sommeren foran seg, og klokka skal stilles fram, om høsten har man sommeren bak seg og stiller klokka tilbake.

En annen huskeregelregel for sommertid, er at man tar hagemøblene fram om våren og setter dem tilbake om høsten.

Hvor lenge varer sommertid?

Sommertiden i Norge varer 31 uker, tilsammen 217 dager.

Hvem bruker sommertid?

De fleste industrialiserte land på de nordligste breddegradene bruker sommertid i månedene fra mars/april til oktober/november, mens noen land på den sørlige halvkule har sommertid i månedene fra september/oktober til februar-april.

(Teksten fortsetter under bilde)

Verdensklokke

Hvorfor har vi sommertid?

Sommertid er en ordning som går ut på å stille alle klokker fram én time i forhold til normaltid. Flere land har innført dette for å utnytte de lyse delene av døgnet.

Land som ligger i nærheten av ekvator bruker sjelden sommertid ettersom dagens lengde ikke varierer særlig mye i løpet av året.

I Europa er det nå bare Island som ikke justerer klokka for sommertid. Til gjengjeld har Island en tidssone som ligger en time foran den naturlige, så det kan sies at de er på "sommertid året rundt". For Norge og de fleste andre land i Europa varer sommertiden fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Det nøyaktige klokkeslettet klokka stilles fram og tilbake varierer med noen timer mellom ulike land.

Sommertid ble først foreslått av Benjamin Franklin i et essay så tidlig som i 1784, men ble ikke tatt i bruk før første verdenskrig; Tyskland var først ute i 1916, og deretter fulgte Storbritannia. Tanken var å få bedre utnyttelse av sommermånedene med lys en time ekstra om kvelden, og minske energibruken. Energisparing har nok hatt mindre betydning i de industrialiserte landene i senere tid.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com