Desibelkalkulator

Denne kalkulatoren lar deg kalkulere den totale desibelen fra to eller flere lydenheter. Bruk denne sammen med vår kalkulator for kalkulere faktisk desibel over avstand.

Hvordan bruke den?

For å bruke kalkulatoren legger du inn desibelnivå fra lydenhet nummer 1 i det første feltet og så desibelnivå fra lydenhet nummer 2 i det andre, trykk kalkuler og du får den totale desibelen.

Dersom du har fler enn 2 lydkilder kan du bruke knappen "Kopier resultatet til det første feltet", deretter kan du legge til desibelnivået fra den tredje enheten i det andre feltet, trykk så "kalkuler" igjen for å beregne desibelnivået fra alle enhetene. Har du enda flere lydkilder gjentar du dette til du har lagt til alle enhetene dine.

Frekvensen av kildene må være mer eller mindre lik eller korrigeres i samsvar med dB (A) eller dB (C). Korreksjoner blir vanligvis gjort automatisk.

Om desibel

Desibel er en dimensjonsløs måleenhet og angis som dB. En dB er en tiendedels Bel.

Måleenheten Bel beskriver den (basis 10)-logaritmiske verdien av et forhold (ratio) mellom to størrelser av samme dimensjon. Forholdet kan beskrives som W2/W1, hvor verdien av W2 er den egentlige måleverdien som interesserer oss og W1 tjener som en fast referanse. dB-tallet er ti ganger større enn Bel-tallet.

Desibel er en bekvemmelighets-måleenhet; den er praktisk, men ikke nødvendig. Den er ikke opptatt i SI-systemet.

Opprinnelig ble enheten Bel innført for å få et logaritmisk mål på elektriske energi- eller effektnivåer innen telefonteknikken. Det logaritmiske målet Bel er praktisk for å redusere spennvidden i tallverdiene og i antall sifre for måleverdiene som angis. Fremfor alt er det praktisk å addere dB-verdier i stedet for å multiplisere lineærverdier, noe som det logaritmeiske målet tillater.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com