Andregradsligningkalkulator

Trenger du hjelp til å regnet ut en andregradsligning eller sjekke om du har klart å regne ut andregradsligningen din riktig? Dobbeltsjekk at du har regnet riktig med kalkulatoren under.

Hvordan bruke den?

Skriv koeffisientene for Ax2 + Bx + C = 0 og andregradsligningskalkulatoren vil vise deg løsningen (dersom den ikke er innbilt).

Liknende kalkulatorer

Kalkulator for utregning av andregradsligning

Ax2 + Bx + C = 0

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Liknende kalkulatorer

Kvadratroten

Finn kvadratroten av ønsket tall.

Andregradslikning

Kalkulatoren som hjelper deg å planlegge din neste lånesøknad.

Sirkelkalkulator

Kalkulator som lar deg regne ut radius, omkrets, diameter eller areal av en sirkel.

Trekantkalkulator

Hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene av en trekant.

Forhold/ratio

Enkel kalkulator som beregner forholdet mellom to angitte tall.

Størrelsesforhold

Finne dimensjonene til ønsket størrelse av for eksempel et bilde.

Lille gangetabellen

Gir deg oversikten over alle multiplikasjoner mellom 0 og 10.

Store gangetabellen

Gir deg oversikten over alle multiplikasjoner mellom 0 og 20.

Rektangelkalkulator

Regner ut bredde, lengde, areal, omkrets og diagonalen av et rektangel