Trekantløser

Har du bare noen av gradene på vinklene og lengdene på sidene i en trekant og lurer på de andre gradene/lengdene? Dersom du har minst 3 verdier regner trekantkalkulatoren ut de andre sidene og vinklene for deg!

Hvordan bruke den?

Skriv inn verdien av tre av de seks sidene og vinklene i trekanten og de andre verdiene vil automatisk bli beregnet.

Vinkel enheter:
Vinkel(°):
Side:
Side:
Vinkel(°):
Side:
Vinkel(°)

Notasjon og benevnelser

Sidene i en rettvinklet trekant har navn etter hvor de står i forhold til den rette vinkelen og den vinkelen som blir undersøkt. Den lengste siden kalles hypotenusen og er den eneste siden som ikke står rett på en av de andre sidene. De andre sidene kalles for kateter, og de står rett på hverandre. Den kateten som er spent mellom vinkelbeina til den gjeldende vinkel kalles for den motstående kateten. Den kateten som utgjør et av vinkelbeina kalles for den hosliggende kateten.

Trekant med hypotenus og katet

Benevnelsen på forholdene i trekanten blir forkortet. Sinus blir til sin, cosinus blir cos, og tangens blir tan. Vinkelen det gjelder for blir skrevet etter forholdet, for eksempel cos v, eller tan 38.

Når forholdet blir satt i potens skrives det med verdien av forhøyelsen til forholdet, før vinkelen, for eksempel sin2 v. Hvis det blir skrevet etter vinkelen, blir det oppfattet at vinkelen skal i potens, for eksempel sin v2.

Trekant med betegnelser

Hvordan regnet ut dette?

Det mangler utfyllende data her. Send oss gjerne ditt bidrag dersom du har forklaringen

Eksempler på utregning

Her mangler det også utfylende data. Send oss gjerne inn eksempler dersom du har noen på lur

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com