Prosent-øknning-kalkulator

Husker du ikke formelen for å regne ut prosentøkning fra et tall til et annet? Vår prosent økning kalkulator hjelper deg å finne svaret.

Hvordan bruke den?

Skriv inn orginalverdien og deretter tallet som indikerer ny verdi, trykk så "Kalkuler". Svaret vil vises i den nederste ruten. Ta gjerne en titt på utregningsformler og eksempler under kalkulatoren.

Prosentøkningkalkulatoren

Hvordan regne ut prosent økning?

Når en mengde vokser (blir større), så kan vi beregne prosent økning:

Prosent økning = (nytt beløpet - opprinnelige beløpet) / Oprinnelig beløp * 100

Når en mengde krymper (blir mindre), så kan vi beregne prosent nedgang:

Prosent nedgang = (opprinnelige beløpet - nytt beløpet) / Oprinnelig beløp * 100

Begge formlene har følgende mønster:

Prosent økning/nedgang = Endring i mengde / Opprinnelig beløp * 100

Eksempl 1:

Spørsmål: En pris steg fra Kr 5,- til Kr 7,-. Hvor mange prosent økning er dette?
Løsning: Hva var den opprinnelige prisen? Svar: Kr 5,- (Dette vil være nevneren)

Prosent økning = (7-5) / 5 * 100 = 40%

Eksempl 2:

Spørsmål: En mengde reduserte seg fra 90 til 75. Hvor mange prosent reduksjon er dette?
Løsning: Hva er den opprinnelige mengden? Svar: 90 (Dette vil være nevneren)

Prosent nedgang = (90-75) / 90 * 100 = 16,67%

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com