Morsekode-oversetter

Denne morsekodeoversetteren lar deg skrive eller kopiere inn en tekst og få den konvertert til morsekode med tegnene "." og "-". Konverter ditt navn, store eller små setninger i en fei. Dette verktøyet gjør jobben for deg.

Hvordan bruke den?

Velg først om du vil konvertere til eller fra morsekode. Vil du konvertere til morsekode skriver eller kopierer du teksten du vil konvertere inn i den øverste boksen og trykker "Oversett til morsekode". Dersom du vil konvertere fra morsekode skriver eller kopierer du teksten du vil konvertere inn i boksen under linjen, trykk så "Oversett til bokstaver".

Fra tekst til morse

Skriv eller kopier inn teksten du vil konvertere til morse

Fra morse til tekst

Tast inn morsekode ved å bruke . (punktum) for prikk og - (bindestrek) for strek. Skill hvert morsekodetegn med mellomrom. Skill hvert morsekodeord med to eller tre mellomrom.

Morsealfabetet

Morsealfabetet er felles for alle språk med latinske alfabet når det gjelder bokstavene A–Z og tallene 0–9; på norsk har vi i tillegg Æ, Ø og Å.

Bokstav Morse Bostav Morse Bokstav Morse Tall Morse Tegn Morse Div Morse
A .- J .--- T - 1 .---- . .-.-.- start -.-.-
B -... K -.- U ..- 2 ..--- , --..-- stopp .-.-.
C -.-. L .-.. V ...- 3 ...-- : ---... rettelse ........
D -.. M -- W .-- 4 ....- ? ..--.. forstltt ...-.
E . N -. X -..- 5 ..... - -....- avslutning ...-.-
C,É ..-.. O --- Y -.-- 6 -.... = -...- vent .-...
F ..-. P .--. Z --.. 7 --... / -..-. nrdsignalet ...---...
G --. Q --.- Æ .-.- 8 ---.. ( -.--. ! ..--.
H .... R .-. Ø ---. 9 ----. ) -.--.- @ .--.-.
I .. S ... Å .--.- 0 ----- + .-. Ü ..--

Introduksjon til morsekode

Morsealfabetet er et kodesystem, der koden eller signalene for eksempel kan sendes som radiosignaler, lydsignaler, eller lysglimt. Hvert tegn består av en serie med lange eller korte signaler der de lange (strekene) er tre ganger så lange som de korte (punktene). Distansen mellom hvert signal skal ideelt sett være lik et punkt. Avstanden mellom hver karakter er lik tre punkter og avstanden mellom hver ordgruppe er lik sju punkter.

Hvert tegn (bokstav eller tall) er er altså representert ved en unik sekvens av prikker og streker. Varigheten av en bindestrek er tre ganger varigheten av en prikk. Hver prikk eller bindestrek er etterfulgt av en kort pause, lik varigheten av en prikk. Bokstavene i et ord er atskilt med et mellomrom som tilsvarer tre prikker (en bindestrek), og to ord er atskilt med et mellomrom lik sju punkter. Varigheten av en prikk er er grunnlaget for tidsmålingen i kodeoverføring. For effektivitet, er lengden av hvert tegn i morse laget etter hvor hyppig brukt bokstaven er på det engelske språket. Derfor har det mest vanlige bokstaven på engelsk, bokstaven E, den korteste koden, en enkel prikk.

(teksten fortsetter under bildet)

morsekode


Morse er nå til dags mest populært blant amatørradiooperatører, selv om det ikke lenger er nødvendig med lisensiering i de fleste land, inkludert USA. Piloter og flygeledere trenger vanligvis bare en overfladisk forståelse. Luftfarts-navigasjons-hjelpemidler, som VORs og NDBs, bruker morsekode. Sammenlignet med stemme, er morse mindre følsom for dårlige signalforhold, men likevel forståelig for mennesker uten dekodingsenhet. Morse er derfor et nyttig alternativ til syntetisk tale for å sende automatisert data for faglærte lyttere på talekanaler. Mange amatørradiostasjoner identifisere med morse, selv om de blir brukt for talekommunikasjon.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com