HTML entitet liste og oversikt

Når du lager websider kan nettleseren tolke uvanlige bokstaver og tegn forskjellig fra det du har skrevet. Dette avhenger av hvordan nettleseren til den som surfer på nettstedet ditt leser språket. I tilleg kommer det an på i hvilket format språket er lagret i, som for eksempel UTF-8, ANSI, UCS-2 ISO osv. For å garantere at nettleseren til hvilken som helst person viser akurat det du vil kan den skal vise kan du skrive teksten i HTML språk. Da kan det ikke tolkes feil fordi HTML er et felles språk som alle nettlesere skjønner.

Hvordan bruke den?

Finn bokstaven eller symbolet du leter etter i listen under. Kopier entitetsnummeret og erstatt det med den bokstaven/symbolet du har problemer med.

Per ønsker seg nye ski til Jul blir da Per "ENTITETSNUMMERET FOR ø"nsker seg nye ski til jul i html/php dokumentet. Uten dobbeltfnudd selvfølgelig. ø'en vil se normal ut på websiden.

Liknende kalkulatorer

ASCII entiteter med entitetsnavn

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
" quotation mark " "
' apostrophe  ' (virker ikke i IE) '
& ampersand & &
< less-than &lt; &#60;
> greater-than &gt; &#62;

ISO 8859-1 Symbol entiteter

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
  non-breaking space &nbsp; &#160;
en dash &ndash; &#8211;
em dash &mdash; &#8212;
left single quotation mark &lsquo; &#8216;
right single quotation mark &rsquo; &#8217;
single low-9 quotation mark &sbquo; &#8218;
left double quotation mark &ldquo; &#8220;
right double quotation mark &rdquo; &#8221;
double low-9 quotation mark &bdquo; &#8222;
dagger &dagger; &#8224;
double dagger &Dagger; &#8225;
horizontal ellipsis &hellip; &#8230;
¡ inverted exclamation mark &iexcl; &#161;
¤ currency &curren; &#164;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
¦ broken vertical bar &brvbar; &#166;
§ section &sect; &#167;
¨ spacing diaeresis &uml; &#168;
© copyright &copy; &#169;
ª feminine ordinal indicator &ordf; &#170;
« angle quotation mark (left) &laquo; &#171;
¬ negation &not; &#172;
­ soft hyphen &shy; &#173;
® registered trademark &reg; &#174;
trademark &trade; &#8482;
¯ spacing macron &macr; &#175;
° degree &deg; &#176;
± plus-or-minus  &plusmn; &#177;
² superscript 2 &sup2; &#178;
³ superscript 3 &sup3; &#179;
´ spacing acute &acute; &#180;
µ micro &micro; &#181;
paragraph &para; &#182;
· middle dot &middot; &#183;
¸ spacing cedilla &cedil; &#184;
¹ superscript 1 &sup1; &#185;
º masculine ordinal indicator &ordm; &#186;
» angle quotation mark (right) &raquo; &#187;
¼ fraction 1/4 &frac14; &#188;
½ fraction 1/2 &frac12; &#189;
¾ fraction 3/4 &frac34; &#190;
¿ inverted question mark &iquest; &#191;
× multiplication &times; &#215;
÷ division &divide; &#247;

ISO 8859-1 karakterentiteter

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
À capital a, grave accent &Agrave; &#192;
Á capital a, acute accent &Aacute; &#193;
 capital a, circumflex accent &Acirc; &#194;
à capital a, tilde &Atilde; &#195;
Ä capital a, umlaut mark &Auml; &#196;
Å capital a, ring &Aring; &#197;
Æ capital ae &AElig; &#198;
Ç capital c, cedilla &Ccedil; &#199;
È capital e, grave accent &Egrave; &#200;
É capital e, acute accent &Eacute; &#201;
Ê capital e, circumflex accent &Ecirc; &#202;
Ë capital e, umlaut mark &Euml; &#203;
Ì capital i, grave accent &Igrave; &#204;
Í capital i, acute accent &Iacute; &#205;
Î capital i, circumflex accent &Icirc; &#206;
Ï capital i, umlaut mark &Iuml; &#207;
Ð capital eth, Icelandic &ETH; &#208;
Ñ capital n, tilde &Ntilde; &#209;
Ò capital o, grave accent &Ograve; &#210;
Ó capital o, acute accent &Oacute; &#211;
Ô capital o, circumflex accent &Ocirc; &#212;
Õ capital o, tilde &Otilde; &#213;
Ö capital o, umlaut mark &Ouml; &#214;
Ø capital o, slash &Oslash; &#216;
Ù capital u, grave accent &Ugrave; &#217;
Ú capital u, acute accent &Uacute; &#218;
Û capital u, circumflex accent &Ucirc; &#219;
Ü capital u, umlaut mark &Uuml; &#220;
Ý capital y, acute accent &Yacute; &#221;
Þ capital THORN, Icelandic &THORN; &#222;
ß small sharp s, German &szlig; &#223;
à small a, grave accent &agrave; &#224;
á small a, acute accent &aacute; &#225;
â small a, circumflex accent &acirc; &#226;
ã small a, tilde &atilde; &#227;
ä small a, umlaut mark &auml; &#228;
å small a, ring &aring; &#229;
æ small ae &aelig; &#230;
ç small c, cedilla &ccedil; &#231;
è small e, grave accent &egrave; &#232;
é small e, acute accent &eacute; &#233;
ê small e, circumflex accent &ecirc; &#234;
ë small e, umlaut mark &euml; &#235;
ì small i, grave accent &igrave; &#236;
í small i, acute accent &iacute; &#237;
î small i, circumflex accent &icirc; &#238;
ï small i, umlaut mark &iuml; &#239;
ð small eth, Icelandic &eth; &#240;
ñ small n, tilde &ntilde; &#241;
ò small o, grave accent &ograve; &#242;
ó small o, acute accent &oacute; &#243;
ô small o, circumflex accent &ocirc; &#244;
õ small o, tilde &otilde; &#245;
ö small o, umlaut mark &ouml; &#246;
ø small o, slash &oslash; &#248;
ù small u, grave accent &ugrave; &#249;
ú small u, acute accent &uacute; &#250;
û small u, circumflex accent &ucirc; &#251;
ü small u, umlaut mark &uuml; &#252;
ý small y, acute accent &yacute; &#253;
þ small thorn, Icelandic &thorn; &#254;
ÿ small y, umlaut mark &yuml; &#255;

Noen andre entiteter støttet av HTML

Resultat Beskrivelse Entitetsnavn Entitetsnummer
Πcapital ligature OE &OElig; &#338;
œ small ligature oe &oelig; &#339;
Š capital S with caron &Scaron; &#352;
š small S with caron &scaron; &#353;
Ÿ capital Y with diaeres &Yuml; &#376;
ˆ modifier letter circumflex accent &circ; &#710;
˜ small tilde &tilde; &#732;
en space &ensp; &#8194;
em space &emsp; &#8195;
thin space &thinsp; &#8201;
zero width non-joiner &zwnj; &#8204;
zero width joiner &zwj; &#8205;
left-to-right mark &lrm; &#8206;
right-to-left mark &rlm; &#8207;
per mille  &permil; &#8240;
single left-pointing angle quotation &lsaquo; &#8249;
single right-pointing angle quotation &rsaquo; &#8250;
euro &euro; &#8364;

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Liknende kalkulatorer

HTML fargevelger

Verktøy som lar deg finne den beste kombinasjonen av farger.

HTML fargekart

Tabell med HEX fargekoder og fargen selvfølgelig.

HTML fargenavn

Oversikt over HTML fargenavn.

HTML tekst-generator

Skriv som i word og konverter til HTML-kode.

HTML table-generator

Verktøy som genererer HTML tabeller basert på ønsket antall rader og kolonner.

Entitetkonverterer

Verktøy som konverterer rare bokstaver utenom a til z.

Full entitet konverterer

Verktøy som konverterer absolutt alle tegn til HTML.

Entitetsliste

Liste over tegn, entitetsnavn, entitetsnummer og beskrivelse.

Fjern HTML koden

Verktøy som vasker en tekst for HTML-koding.

Filrettighetkalkulator

Verktøy som finner ønskede rettigheter for dine FTP filer.