Griselatinoversetter

Griselatin (Pig Latin) er et engelsk språkspill som går ut på å endre språket. For å forme griselatin av et engelsk ord blir første konsonant (eller konsonant kluster) flyttet til slutten av ordet og «ay» blir tilføyd. For eksempel blir «pig» (på Norsk Gris) «igpay». «Computer» blir «omputercay og «trauancy blir «uancytray». Målet er å […]