Slagskipspillet

Dette spillet lager en datastyrt sjøkamp mellom to simulerte makter, deg og datamaskinen! (Liten verden, ikke sant?). Klikk på datamaskinens rutenettet for å prøve å finne plasseringen av et skip i dens flåte. Hvert klikk er et skudd avfyrt. Datamaskinen vil gjøre det samme og den jukser ikke. Skipene dine er vist slik at du […]

Katteårkonverterer

Konvertering mellom katteår og menneskeår er ikke så enkelt som å gange med 7 (som noen mennesker feilaktig tror med hunder, og noen ganger katter). Den viktigste grunnen er at katter vokser raskt i de første par årene av livet. For å konvertere kattens alder til en tilsvarende menneskelig alder, er en akseptert metode å […]

Griselatinoversetter

Griselatin (Pig Latin) er et engelsk språkspill som går ut på å endre språket. For å forme griselatin av et engelsk ord blir første konsonant (eller konsonant kluster) flyttet til slutten av ordet og «ay» blir tilføyd. For eksempel blir «pig» (på Norsk Gris) «igpay». «Computer» blir «omputercay og «trauancy blir «uancytray». Målet er å […]

Røverspråkoversetter

VoVedod hohjojelolpop avov vovåror nonye RoRøvoverorsospoproråkok kokononvoverortoteroreror kokanon dodu enonkokeloltot ogog rorasoskoktot ovoverorsosetottote vovanonloligog sospoproråkok totilol RoRøvoverorsospoproråkok. LoLesos ogogsoså momeror omom hohvovorordodanon rorøvoverorsospoproråkoketot eror bobygogdod opoppop. HoHvova vovenontoteror dodu popå? LoLæror dodegog RoRøvoverorsospoproråkoketot i dodagog! 🙂

Lottotallgenererer

Har du lykken med deg? Hvis ikke, IKKE spill lotto! Sjansene dine for å vinne er minimale! Det er større sjans for at du blir utsatt for en bil- eller flyulykke eller blir truffet av lynet enn å vinne i lotto. Men skulle du uansett trenge hjelp til å finne lykketallene kan du få hjelp […]