Volumkonverterer

Dette nyttige verktøyet hjelper deg å konvertere volum. Det finnes kanskje flere volumenheter en du hadde trodd, volumkalkulatoren under kan konvertere mellom de vanligste enhetene som kubikkmeter, liter, gallon, kubikkfot, fat råolje, men også de mindre vanlige volumenhetene bolle, øltønne, korntønne, favn, anker, alegallon, jomfru, barrel, print, kubikktommer, oksehode, fat fisketønne, skrull, gammel favn og eske.

Hvordan bruke den?

For å bruke volum konvertereren skriver du inn ønsket verdi og velger type enhet du vil at skal konverteres i rullgardinen ved sidenav. Resultatet konverteres automatisk til de andre enhetene.

Konverter volum

Verdi

Velg enhet

Enhetsforklaringer

 • En Jomfru er en gammel måleenhet for volum som har blitt brukt i Skandinavia, også i Norge. Ei jomfru tilsvarte 1/16 stopp eller 1/32 kanne. Målt som en moderne volumenhet tilsvarer ei jomfru ca. 0,085 liter (flytende veske).
 • En Ale gallon er en gammel engelsk enhet for væske med kapasitet lik 282 kubik tommer eller 4.62 liter, også kalt gallon øl
 • En Eske (Engelsk: Ask) er en gammel volumenhet for måling av tørrvarer og smør i Skandinavia, herunder også i Norge. I Norge tilsvarte en ask ca. 10,8 liter og ble gjerne inndelt som 4 boller, 24 juster eller 72 peler.
 • En Favn er ven volumenhet for ved til brensel; den gamle norske favn (også kalt lakter) var 6 fot bred og høy av én alen lang ved = 2,2236 m3. Nå er en favn 2 m høy, 2 m bred og vedVolumn 0,6 m; romfang 2,4 m3, hvorav 1,66 m3 (ca. 70 %) fast vedmasse.
 • En Anker er en eldre volumenhet for væsker, i Norge 40 potter = 38,6038 l, i andre land varierte størrelsen mellom ca. 32 og 45 l. Anker brukes også som betegnelse på en mindre tønne eller tønnelignende beholder (bl.a. til vin)
 • En Skrull er en gammel volumenhet som har vært i bruk i Norge. En skrull var lik 1/4 setting eller tilsvarende ca. 3,0375 liter. Volumet kan imidlertid ha variert gjennom tiden, herunder også lokale variasjoner.
 • En Korntønne er en norsk og dansk volumenhet for korn, frukt, salt og andre tørre varer. Fra 1683 satt lik 4,5 kubikkfot eller 144 potter, ca. 140,5 l, fra 1734 lik 139,4 l, fra 1824 i Norge lik 138,97 l. En korntønne, toppmål, skulle svare til 160 l
 • En Tønne er et gammelt hulmål for flytende varer. For tørre varer hadde tønnen et annet volum. En tønne tilsvarer 115,8 liter. En fisketønne var like stor som en tønne med flytende varer. En tønne stampet sild (stampet sildetønne) utgjorde ca. 520 fisker, mens en tønne ustampet sild utgjorde ca. 367 fisker. En tønne smør (smørtønne) utgjør ca. 50 kg. En tønne tilsvarer 1/2 oksehode à 231,6 liter eller 3 ankere à 38,6 liter.
 • Det eldre norske fat var 4 oksehoder = 2 piper = 6 amer = 24 ankere = 8 tønner à 120 potter, altså 1 fat = 960 potter = 926,491 liter.
 • En øltønne inneholder ca 124 Liter
 • Et oksehode er en gammel volumenhet, ca. 230 l, mest brukt for vin. Et norsk oksehode var 6 anker, 240 potter eller 231,5 l, et svensk 235,6 l, et nederlandsk okshoofd 232,8 l. Enheten tilsvarer engelsk hogshead. Opprinnelsen til navnet er ukjent. Et oksehode tilsvarer 2 fisketønner
 • Bolle er en gammel volumenhet for måling av flytende veske og smør i Europa og Skandinavia, herunder også i Norge. I Norge tilsvarte en bolle ca. 2,7 liter og ble gjerne inndelt som 4 juster eller 12 peler. Som smør utgjorde en bolle også en 1/4 ask. Volumet kan imidlertid ha variert til ulike tider opp gjennom historien.
 • En Liter er en enhet for måling av volum og er derfor et hulmål. Det er ikke en SI-enhet, men kan avledes fra SI-enheten meter ved at en liter er lik en kubikkdesimeter. Symbolet for liter er l eller L. Innenfor enkelte vitenskaper som medisin og kjemi brukes symbolet L oftere enn l, ettersom bokstaven l kan forveksles med tallet 1. En kube med sideVolumr på 1 desimeter (10 centimeter) har et volum på 1 L.
 • Et fat råoje (barrel crude oil) er en enhet for volummåling av råolje, og andre petroleumsprodukt, tilsvarende 158,99 liter, 42 US gallon. Fat har vært brukt som volumenhet i Norge lenge før petroleumsvirksomheten tok til her på 1960-tallet. I tidligere tider tilsvarte ett fat 2 piper, 4 oksehoder, 6 amer, 8 tønner, 24 ankere, eller 960 potter. Dette tilsvarte ca. 926,5 liter, men volumet kan ha variert noe gjennom historien.
 • En Kubikkmeter er en avledet SI-enhet for måling av volum og er derfor et hulmål. Symbolet for kubikkmeter er m³. En kubikkmeter er volumet av en kube hvor hver side er en meter lang, og tilsvarer 1000 liter.
 • En barrel (US liq.). I USA er én barrel mineralolje lik 42 US gallon = 158,987 l = ett norsk fat. For andre væsker brukes barrel (US, liq) = 31,5 US gallon = 119,24 l. For frukt og andre tørre varer regnes én barrel (US, dry) = 115,6 l, bortsett fra for tranebær hvor én barrel skal være 95,5 l.
 • Gallon er et hulmål. En «amerikansk gallon» (US gallon) tilsvarer 3,7853 liter, mens en «britisk gallon» tilsvarer 4,546 liter. Amerikansk gallon brukes bare for flytende varer.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com