Trykk- og stressenhet omregningskalkulator

Konverterer for trykk og stress. Enkelt konverter til og fra de viktigste enhetene med denne kalkulatoren.

Hvordan bruke den?

For å bruke trykk- og stressenhet omregningskalkulatoren skriver du inn verdien, velger enhet og trykker Konverter. Velg eventuelt hvor mange desimaler du vil at skal vises i resultatet.

Trykkkonverterer
Skriv inn verdi
velg enhet...
Verdiene vises med...


  • "pund", "kg", "tonn", osv. er alle enheter av kraft, IKKE masse.
  • Enheten vist i rød er den valgte enheten.
  • Svært store og svært små tall vises i e-Format og uten mellomrom.
  • Ubetydelige nuller vil ikke bli vist.

Trykk og stress

Fysisk sett er ikke trykk det samme som stress, men de bruker samme definisjon og produserer samme enheter, dermed kan den samme kalkulatoren kan brukes for begge.

Begge bruker kraft per arealenhet. Merk at det er "kraft" og ikke "masse". Det kan være "vekt" selvfølgelig (som er en kraft), men ta en titt på notatene under masseomregningskalkulatoren for en forklaring av dette.

Alle enhetene er vanligvis brukt til å uttrykke trykk, mens bare et fåtall er brukt med referanse til stress - "Pund per kvadrattomme" og "kilonewtons / kvadratmeter" er åpenbare eksempler.

Trykkmåler

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Vekt

Konverter vekt - Til og fra gram, kilo, tonn, pund og unse

Lengde

Konverter lengde - Til og fra centimeter, meter, kilometer, inch, foot, yard, mile.

Volum

Konverter mellom 23 forskjellige volumenheter. Blant annet kubikkmeter, kubikkfot og Liter.

Temperatur

Konverter mellom temperaturmåleenhetene Celsius, Fahrenheit og Kelvin.

Fart

Konverter mellom de mest brukte fartsenhetene.

Tid

Konverter tid, til og fra sekunder, minutter, dager, uker, måneder, år og århundre.

Bytes

Konverter til og fra datalagringsenhetene Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte osv.

Trykk/Stress

Konverterer for trykk og stress.

Trykk i vann

Kalkulator som gir deg trykket på en gitt dybde i havet.