Trykk- og stressenhet omregningskalkulator

Konverterer for trykk og stress. Enkelt konverter til og fra de viktigste enhetene med denne kalkulatoren.

Hvordan bruke den?

For å bruke trykk- og stressenhet omregningskalkulatoren skriver du inn verdien, velger enhet og trykker Konverter. Velg eventuelt hvor mange desimaler du vil at skal vises i resultatet.

Skriv inn verdi

velg enhet...
Trykk så

Eller
Verdiene vises med... desimaltall..millibar [= hPa]
pascals [Pa]
bar
kilopascal [kPa]
atmosfærer****
megapascal [MPa]
tommer (inch) vann
*mm vann
tommer (inch) kvikksølv
**mm kvikksølv
fot vann
kg / cm2
pund / tomme (inch)2 [psi]
***tonn / m2
pund / fot2
newton / cm2
tonn(UK) / kvadratfot2
newton / m2
tonn(US) / kvadratfot2*****
kilonewton / m2

* "mm vann" er samme verdi som kg/m2
** "mm kvikksølv" er også kjent som "Torr"
*** tonn/m2 er saomme verdi som "meter vann"
**** "Atmosfære" er absolutt.
***** En "kvadratfot" er et arealmål brukt i USA og angir arealet til et kvadrat hvor sidene er av lengde én fot. En kvadratfot tilsvarer 0,09290304 kvadratmeter. De går knapt 11 (eksakt 10,7639) kvadratfot på en kvadratmeter. Kvadratfot er ikke en SI-enhet.

  • "pund", "kg", "tonn", osv. er alle enheter av kraft, IKKE masse.
  • Enheten vist i rød er den valgte enheten.
  • Svært store og svært små tall vises i e-Format og uten mellomrom.
  • Ubetydelige nuller vil ikke bli vist.

Trykk og stress

Fysisk sett er ikke trykk det samme som stress, men de bruker samme definisjon og produserer samme enheter, dermed kan den samme kalkulatoren kan brukes for begge.

Begge bruker kraft per arealenhet. Merk at det er "kraft" og ikke "masse". Det kan være "vekt" selvfølgelig (som er en kraft), men ta en titt på notatene under masseomregningskalkulatoren for en forklaring av dette.

Alle enhetene er vanligvis brukt til å uttrykke trykk, mens bare et fåtall er brukt med referanse til stress - "Pund per kvadrattomme" og "kilonewtons / kvadratmeter" er åpenbare eksempler.

Trykkmåler

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com