Forholdskalkulator - Ratio 1:1

Denne smarte kalkulatoren beregner forholdet (på engelsk kjent som "Ratio") mellom to gitte verdier. Bruk den til å regnet ut forholde mellom to gitte verdier.

Hvordan bruke den?

For å bruke kalkulatoren fyller du inn X og Y verdiene og trykk på Finn ratio, svaret vises automatisk i boksen nedenfor.

Liknende kalkulatorer

Hva er forhold / ratio?

Forhold (ratio), også kalt målestokkforhold og skala, er forholdet av en avbildet ting, avstand, område, osv. og virkelighet. Størrelsesforhold brukes ofte i modellbygging, arkitektur og kartlegging.

Et forhold (ratio) angir hvor mange enheter på jordens overflate som er lik en enhet på kartet. Det kan uttrykkes som 1/100.000 eller 1:100.000.

Afrika

Bildet viser at Afrika-kartet har størrelsesforholdet 1:51.400.000. Det innebærer at en angitt lengde på kartet er 51.400.000 ganger større i virkeligheten.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Liknende kalkulatorer

Kvadratroten

Finn kvadratroten av ønsket tall.

Andregradslikning

Kalkulatoren som hjelper deg å planlegge din neste lånesøknad.

Sirkelkalkulator

Kalkulator som lar deg regne ut radius, omkrets, diameter eller areal av en sirkel.

Trekantkalkulator

Hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene av en trekant.

Forhold/ratio

Enkel kalkulator som beregner forholdet mellom to angitte tall.

Størrelsesforhold

Finne dimensjonene til ønsket størrelse av for eksempel et bilde.

Lille gangetabellen

Gir deg oversikten over alle multiplikasjoner mellom 0 og 10.

Store gangetabellen

Gir deg oversikten over alle multiplikasjoner mellom 0 og 20.

Rektangelkalkulator

Regner ut bredde, lengde, areal, omkrets og diagonalen av et rektangel