Forholdskalkulator - Ratio 1:1

Denne smarte kalkulatoren beregner forholdet (på engelsk kjent som "Ratio") mellom to gitte verdier. Bruk den til å regnet ut forholde mellom to gitte verdier.

Hvordan bruke den?

For å bruke kalkulatoren fyller du inn X og Y verdiene og trykk på Finn ratio, svaret vises automatisk i boksen nedenfor.

Hva er forhold / ratio?

Forhold (ratio), også kalt målestokkforhold og skala, er forholdet av en avbildet ting, avstand, område, osv. og virkelighet. Størrelsesforhold brukes ofte i modellbygging, arkitektur og kartlegging.

Et forhold (ratio) angir hvor mange enheter på jordens overflate som er lik en enhet på kartet. Det kan uttrykkes som 1/100.000 eller 1:100.000.

Afrika

Bildet viser at Afrika-kartet har størrelsesforholdet 1:51.400.000. Det innebærer at en angitt lengde på kartet er 51.400.000 ganger større i virkeligheten.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com