NCS til RGB konverterer

Dette verktøyet hjelper deg å konvertere fra fargekodesystemet NCS (Natural Color System)til RGB (Rød, Grønn, Blå). Husk at fargekonvertering ofte ikke er nøyaktig.

Hvordan bruke den?

For å bruke verktøyet fyller du inn de forskjellige enhetene i NCS koden, i det første feltet i den grå boksen under. Trykk så konverter for å se resultatet i bokst nummer to. Du vil også få koden konvertert til HEX, se NCS koden slik du skrev den inn, samt se eksempel på bruk av fargen (konvertert til HEX). Eksempler på NCS fargekoder: NCS 3030-Y80R, NCS 3020-Y70R, NCS 2020 Y50R, NCS 1020-Y30R
Hva er NCS?

NCS – Natural Color System – er et system for fargeangivelse som er utvikla av Scandinavian Colour Institute. Systemet er norsk standard for fargeangivelse på maling.

Fargen angis med en kode bestående av seks siffer og to bokstaver, f.eks. 0580-Y10R. Koden angir fargens slektskap med fire kulørte farger – gul (Y), rød (R), blå (B) og grønn (G) – og to ukulørte farger (svart og hvit). De to første sifrene angir fargens «svarthet» i prosent; de to neste fargens «kulørthet». Siste del av koden angir fargens beliggenhet mellom to kulørte farger. Y10R betyr at det er en gul farge med 10% rødt. Farger uten innhold av kulørte farger betegnes med N etter de fire første sifrene. En S foran koden viser at koden gjelder systemets versjon 2. Koder med og uten S samsvarer ikke.

NCS påstås av instituttet å være «naturlig» i den forstand at det svarer til den måten øyet oppfatter farger og fargenyanser. Det har vist seg vanskelig å føre bevis for påstanden.

Hva er RGB?

RGB (Rødt, Grønt, Blått) er en fargemodell som brukes ved additiv fargeblanding, dvs. farger som oppstår som resultat av utsendt lys med ulike bølgelengder. Modellen benytter én tonerekke (kanal) for hver av de tre primærfargene rødt, grønt og blått.

Modellen i seg selv definerer ikke primærfargene eksakt, og enhver farge som oppstår som et blandingsforhold av de tre vil dermed heller ikke være eksakt definert, men relative.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com