Røverspråk-oversetter

Vil du snakket i kodespråk som bare du og mottakeren kan forstå? Eller kanskje du bare vil vite hvordan navnet ditt skrives på Røverspråket? Ved hjelp av vår Røverspråk konverterer kan du enkelt og raskt oversette vanlig språk til Røverspråk. Les også mer om hvordan røverspråket er bygd opp under konvertereren. Hva venter du på? Lær deg Røverspråket i dag! :)

Hvordan bruke den?

Kopier inn eller start å skrive teksten du vil transformere til Røverspråket i den øverste ruten. Teksten vil automatisk oversettes og vises i den nederste ruten.

Liknende kalkulatorer

Røverspråkgenerator

Skriv inn din melding i boksen:

Oversettelse for alle røvere:

Hva er Røverspråket?

Røverspråket

Røverspråket (På Engelsk: The Robber Language) er et svensk språkspill som framfor alt brukes av barn. Det ble populært etter bøkene om Kalle Blomkvist av Astrid Lindgren, der barna bruker det som en kode, både i lek og til å løse faktiske forbrytelser.

Det ble brukt av ranerne på den svenske øya Gotland fordi de ikke ønsket at Visby Garrison skulle forstå planene deres.

Prinsippet er enkelt. Hver konsonant (stavelse, ikke uttale) er fordoblet, og en o settes innimellom. For eksempel byttes b ut med "bob" og f med "fof". Vokaler forblir intakte. Jeg snakker Røverspråket" blir altså "JoJegog sosnonakokkokeror rorøvoverorsospoproråkoketot".

F.eks sostota vil bety sta. Det er unødvendig å si at koden er veldig tungvinn i skriftlig form, men det bli snakket effektivt av en trent (og dermed rask) person. På en annen side. for en utrent lytter, kan et ord eller setning høres veldig vanskelig, feiluttalt og uforståelig ut. For noen kan uttalen høres humoristisk ut.

I tillegg til Svensk er det fullt mulig å bruke Røvarspråket på engelsk, så vel som på norsk. I dag er bøkene (og påfølgende filmer) så godt kjent i Sverige og Norge at språket har blitt integrert i kulturen til skolebarn. De fleste skandinaver er kjent med det språket.

Unntak

  • Det forekommer at "h", som vanligvis ville blitt kodet "hoh", istede blir kodet "hot". Dette fordi det er vanskelig å uttale.
  • Fordi Røverspråket i hovedsak er en talerspråkbasert kode, uttales bokstaven C som S eller som K, avhengig av sammenhengen.
  • X betraktes i Røverspråket vanligvis som to separate lyder. Istedenfor "xox" behandles x istedefor som "ks" og blir "koksos". Telefax kan dermed uttales "ToTelolefofakoksos".

Kan brukes som læring

Fordi det kun er konsonanter som medfører endring er røverspråket en genial og morsom måte å hjelpe barn å lære forskjellen på vokal og konsonant.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Liknende kalkulatorer

STORE til små bokstaver

Verktøy som konverterer STORE til små bokstaver.

Ordne blokkbokstaver

Verktøy som ordner TeXT sOM eR UTe Av kONTRoLl.

Sorter ord alfabetisk

Verktøy som lar deg sortere ord alfabetisk.

Bokstavteller

Verktøy teller antall bokstaver i en tekst.

Ordteller

Verktøy som teller antall ord i en tekst.

Maks lengde på setninger

Verktøy som viser deg maks antall tegn du kan ha i en melding (f.eks. Twitter).

Lorem Ipsum genererer

Verktøy sVerktøy som genererer en tekst som skal illustrere en reel tekst.

Røverspråket

Verktøy som konverterer vanlig tekst til røverspråk!

Griselatin

Verktøy som konverterer vanlig tekst til griselatin.

Morsekode

Verktøy som konverterer vanlig tekst til morsekode.

Fjern linjeskift

Dette verktøyet lar deg fjerne linjeskift og avsnitt fra en gitt tekst.

Ordhyppighetteller

Dette verktøyet lar telle hvor mange ganger ordene i en tekst er brukt.

QR-kode generator

Bruk dette verktøyet for å lage din egen QR-kode.