Griselatin-oversetter

Denne konvertereren oversetter engelsk til griselatin. Griselatin er et språkspill der ord på engelsk er endret. Målet er å skjule ord for andre som ikke er kjent med reglene. Referansen til Latin er et en bevisst misvisende benevnelse, som det er rett og slett en form for sjargong, og brukes bare for å høres ut som et merkelig språk.

Hvordan bruke den?

Kopier inn eller skriv den (engelske) teksten du vil oversette til griselatin i den øverste ruten. Trykk oversett og resultatet vil automatisk vises i den nederste ruten.

Griselatinoversetter

Engelsk:

Griselatin:

Hva er Griselatin?

Griselatin

Griselatin (Pig Latin) er et engelsk språkspill som går ut på å endre språket. For å forme griselatin av et engelsk ord blir første konsonant (eller konsonant kluster) flyttet til slutten av ordet og "ay" blir tilføyd. For eksempel blir "pig" (på Norsk Gris) "igpay". "Computer" blir "omputercay og "trauancy blir "uancytray". Målet er å skjule betydningen av ordene for andre som ikke er kjent med reglene. Referansen til latin er en bevisst misvisende benevnelse da det det rett og slett er en form for sjargong som brukes av engelskmenn som et merkelig og fremmedlknende språk.

Opprinnelsen

Opprinnelsen til Griselatin er ukjent. En tidlig omtale av navnet var i Putnams Magazine i mai i 1869: "I had plenty of ammunition in reserve, to say nothing, Tom, of our pig Latin. 'Hoggibus, piggibus et shotam damnabile grunto,' and all that sort of thing," selv om det siterte språket ikke er moderne griselatin, men heller noe som i dag ville blitt kaldt hundelatin (Dog latin).The Atlantic januar 1895 omfattet også en omtale av emnet: "They all spoke a queer jargon which they themselves had invented. It was something like the well-known "pig Latin" that all sorts of children like to play with.". Thomas Jefferson skrev brev til venner i Pig Latin.

Hva synes du om dette verktøyet?

Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com